Thứ Ba , Tháng Năm 21 2024

Bơm thủy lực A10VSO 18 DRG /31R-VPA12N00

R910948472

Bơm thủy lực A10VSO 18 DRG /31R-VPA12N00

Thông số kỹ thuật bơm thủy lực Rexroth R910948472

Version_1 Standard
Version_2 Standard
Product family A10VSO
Type of actuation Variable pump, open circuit
Size (displacement) [cm³] 18
Control device DR remote controlled
Series Series 3, index 1
Direction of rotation clockwise (w.view on shaft end)
Sealing material FKM (standard)
Shaft end ISO shaft key
Mounting flange ISO 3019-2 (metric), 2 hole
Working ports B flan l metr, S flan l metr
Through drive Without through drive
Connector for solenoids Without
Rotational speed [rpm] 1500
Working pressure [bar] 280
Max. displacement [cm³] 18.0
Max. displacement setting Variabel
Min. displacement [cm³] 0.0
Min. displacement setting Fix
Max. flow [l/min] 27.0
Min. flow [l/min] 0.0
Internal drain line No
G controller – standby pressure [bar] 20.0
Classification society (external) No
Test certificate Without
Test certificate language code Without
Paint/base coat without
Paint/top coat without
Weight [kg] 12.9

Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1 /31L-VPA12K68 AXIAL-PISTON PUMP
R902559370 / M108492
Bơm thủy lực A A10VSO100 DFR1/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910920847 / 227989
Bơm thủy lực A A10VSO 28 DFR1/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910916805 / 154358
Bơm thủy lực A A10VSO 18 DFR1/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910991846 / 160713
Bơm thủy lực A A10VSO 28 DFR /31L-PPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910906755 / 227781
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902504264 / M014565
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFLR/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902411500 / M014811
Bơm thủy lực A A10VSO140 DFLR/31R-PPB12N00
R910935974 / 298040
Bơm thủy lực A10VSO140 DFR/31R-VPB12N00
R910931693 / 155891
Bơm thủy lực A10VSO18DR-31R-PPA12N00
R910942503 / 73592
Bơm thủy lực A10VSO18 DFR/31R-VPA12N00
R910942213 / 156312
Bơm thủy lực A10VSO18DFR-31R-PPA12N00
R910940520 / 69042
Bơm thủy lực A10VSO45DFLR-31R-PPA12N00
R910940582 / 69081
Bơm thủy lực A10VSO18 DR/31R-PUC12N00
R910964280 / M004026
Bơm thủy lực A A10VSO140 DFR1/31R-VPB12N00
R910945253 / 228360
A10VS 45 DRG /31R-PPA12N00 AA10VSO45DRG31RPPA12N00
R910940863 / 258134
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 771749 AXIAL-PISTON PUMP
R910907403 / 66772
R910967365 / 162372
Bơm thủy lực A A10VSO140 DFR1/31R-PPB12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910921546 / 68389
Bơm thủy lực A A10VSO 71 DFLR/31R-VPA42N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902474464 / 244193
Bơm thủy lực A A10VSO100 DFLR/31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902460463 / 244199
R902504263 / M014810
Bơm thủy lực A A10VSO 28 DR /31R-PPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910903163 / 64907
A10VSO71DFR1/31R-VPA42N00
R902473184 / 244190
A10VSO140DR/31R-VPB12N00
R910946057 / 244200
A10VSO71 DFLR/31R-PPA12N00
R910942654 / M014527
A10VSO45DFR/31R-VPA12N00
R910920174 / M006592
AL A10VSO 18 DR /31R-VSC12N00 -SO981
R992001067 / 291481
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1/31R-VPA12K68 AXIAL-PISTON PUMP
R902559369 / M108500
Bơm thủy lực A A10VSO 10 DR /52R-PPA14N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910990406 / 229000
Bơm thủy lực A A10VSO 28 DFR /31R-VPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910910660 / 292852
Bơm thủy lực A A10VSO100 DFR1/31R-PPA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R910922744 / 228019
Bơm thủy lực A A10VSO 71 DR /31R-VPA42N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902482660 / 244187
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1/31L-VSA12N00 AXIAL-PISTON PUMP
R902517665 / M015351
R910910590 / TH007443
Bơm thủy lực A A10VSO 18 DFR /31L-PSC12K52
R910948235 / 286161
Bơm thủy lực A A10VSO 18 DFR1/31L-PUC12N00
R910962356 / 285990
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12K01
R910937599 / M108471
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12N00
R910937670 / M108474
R910939158 / M108475
Bơm thủy lực A A10VSO140 DFEH/31R-PSB12KD7 -SO487
R902455609 / 293038
Bơm thủy lực A AA10VSO140DR/31R-PKD62N00
R910928863 / M011430
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR /31L-PPA12N00
R910939119 / M108483
Bơm thủy lực A A10VSO 71 DR /31R-PPA12K26
R910949742 / 281012
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1/31R-PPA12K51
R910937937 / M108496
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DFR1/31R-PSA12N00
R910978723 / M108499
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DR /32R-VPB12N00
R902487047 / M108511
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DRG /31R-PPA12K01
R910942759 / M108512
Bơm thủy lực A A10VSO 71 DFEH/31R-PRA12KD5
R902416431 / 283090
Bơm thủy lực A A10VSO 45 DRG /31R-PPA12K25
R910933077 / M108513

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 153 2299
Zalo: 090 153 2299 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 153 2299